Departamente

Repartizarea membrilor Consiliului Baroului Olt

pe departamente de activitate

  1. Administrare internă, coordonarea activităţii Filialei Olt a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 – coordonarea activităţii salariaţilor, secretariatului şi a prestatorilor de servicii ai Baroului; 

– coordonarea şi supravegherea Filialei Olt a Casei de Asigurări a Avocaţilor; 

– coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului; 

– pregătirea Adunărilor Generale; 

 – lucrări locale.

Consilieri responsabili: Av. Rotaru Ioan, Av. Badea Emil-Ion

2. Învăţământ, pregătire şi perfecţionare profesională, INPPA:

– organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaţilor definitivi; 

Consilieri responsabili: Av. Bubatu Mihăiță, Av. Predescu Ion, Av. Drăgan Silviu-Cătălin

3. Coordonare operaţională şi politici profesionale:

– verificarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului si formularea propunerilor de soluţionare (verificarea dosarelor privind înfiinţarea, modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei – art. 303 din Statut);

– verificarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea de avocat (suspendări, incompatibilităţi, nedemnităţi, încetarea calităţii etc.); 

– verificarea cererilor de transfer; 

– verificarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi puncte de lucru şi controlul avizării şi al funcţionării acestora; 

– supravegherea întocmirii la timp a Tabloului Avocaţilor şi publicarea lui pe situl baroului, conform Legii; 

– propuneri pentru strategii şi planuri de dezvoltare ale Baroului Olt şi ale profesiei de avocat. 

Consilieri responsabili: Av. Țuluca Dănuț-Radu, Av. Iordache Laurențiu-Livius

4. Asistenţă judiciară, S.A.J.:

– coordonarea activitatii de asistenţă judiciară din oficiu; 

– verificarea cererilor de asistenţă gratuită formulate de către instanţe şi de justiţiabili; 

Consilieri responsabili: Av. Țuluca Dănuț-Radu, Av. Iordache Laurențiu-Livius, Av. Drăgan Silviu-Cătălin

5. Contencios, litigii, deontologie, apărarea profesiei, mediere, arbitraj, etică:

 – asigurarea apărării intereselor şi reprezentării Baroului şi U.N.B.R. în litigii;

– preluarea şi sistematizarea informaţiilor primite de la toţi membrii Baroului cu privire la aspecte care ţin de exercitarea fără drept a profesiei; 

– redactarea plângerilor penale, a reclamaţiilor, sesizarilor şi oricăror alte petiţii împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări şi a soluţiilor date;

– asigurarea apărării intereselor şi reprezentării Baroului şi U.N.B.R. în aceste litigii; 

– prezentarea lunară în fata Consiliului a situatiei litigiilor; 

– arhivarea tuturor materialelor primite de la alte institutii cu privire la litigii, plangeri, reclamatii; 

Consilieri responsabili: Av. Defta Costel, Av. Predescu Ion, Av. Rotaru Ioan

6. Protocol şi organizarea de evenimente:

– organizarea evenimentelor tradiţionale (ziua avocatului, sărbători, etc.);

– coordonarea, supravegherea şi dezvoltarea paginii de internet a Baroului Olt;

Consilieri responsabili: Av. Dincovici Laurențiu, Av. Vespescu Ion, Av. Cojocaru Aurel 

7. Relaţii publice, mass-media, comunicare, publicitate:

– coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.; 

– coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice locale, judeţene şi centrale; 

– coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care membrii Baroului sau Baroul ca organizaţie profesională intră în legătură (instanţe, parchete, poliţie precum şi toate celelalte instituţii sau organizaţii);

 – art. 66, 69 din Statut;

– relatiile cu mass-media; 

– informarea consiliului cu privire la evenimentele semnalate în mass-media; 

– gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele si reprezentarea Baroului fata de acestea. 

Consilieri responsabili: Av. Țuluca Dănuț-Radu, Av. Iordache Laurențiu-Livius

8. Activităţi culturale, extraprofesionale, sportive, Asociaţia Tinerilor Avocaţi:

– organizarea de activităţi extraprofesionale şi caritabile; 

– organizarea de evenimente social-culturale;

– organizarea de evenimente umanitare şi cultural-sportive;

– coordonarea şi supravegherea activităţilor A.T.A ; 

– relaţii cu edituri de specialitate juridica. 

Consilieri responsabili: Av. Vespescu Ion, Av. Cojocaru Aurel