C O N V O C A R E

ADUNARE GENERALĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.,

ÎN TEMEIUL ART. 52-53 DIN LEGEA 51/1995 ȘI ART.47 și 58 DIN STATUTUL C.A.A, PENTRU DATA DE  18 IUNIE 2021 orele  1430 LA  GRĂDIȘTE  HILL (str.Oituz,nr.42) având ca ordine de zi:

  • Raportul de activitate al Consiliului baroului și al Consiliului de Administrație al Filialei CAA pe anii 2019-2020;
  • Raportul economico – financiar al Baroului și al Filialei C.A.A. pe anii 2019- 2020 ;
  • Raportul Cenzorilor privind activitatea baroului și filialei pe anii 2019- 2020;
  • Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului și Consiliului Filialei CAA pe anii 2019-2020;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt și Filialei Olt CAA pe anul 2021 ;
  • Înființarea unui fond de solidaritate pentru sprijinirea avocaților din Baroul Olt.

După lucrările Adunării va avea loc masa festivă ce va fi organizată în aceiași locație.

ÎN BAZA ART.67 ALIN.5 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT CEI CARE DORESC SĂ FACĂ PROPUNERI PENTRU COMPLETAREA ORDINEI DE ZI LE VOR DEPUNE CU 5 ZILE ÎNAINTE DE DATA CONVOCĂRII, LA BAROU OLT.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

CONSILIUL BAROULUI

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNALUL OLT – Borderoul lunii APRILIE 2021

 Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul lunii APRILIE 2021 depus la TRIBUNALUL  OLT.

       Începând cu data de 04.06.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii APRILIE 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT – pentru luna  APRILIE 2021  –au fost virate în data de 03.06.2021  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.