BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–PARCHETUL OLT- APRILIE 2024

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul de la   PARCHETUL OLT –APRILIE  2024

       Începând cu data de 24.05.2024,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, – au fost virate în data de 23.05.2024  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Informare

Subsemnatul Decan al Baroului Olt, avocat Ţuluca Dănuţ Radu, vă aduc la la cunoştinţă că azi 20.05.2024, am uzat de prerogativele funcţiei prevăzute de art. 57(1) din Lg. 51/1995 cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 76 al. (1) din Statutul profesiei de avocat și am formulat și înaintat către Curtea de Apel Bucuresti “ACȚIUNE ÎN ANULARE”, împotriva Deciziei UNBR nr.36/04.03.2024 solicitând ANULAREA în parte a Deciziei UNBR 36/04.03.2024,precum și a  Hot. Cosiliului Baroului Olt din 18.09.2023 referitoare la modificarea Regulamentului privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Olt şi Filialei Olt a Casei de Asigurare a Avocaţilor, pentru MOTIVE DE NELEGALITATE.

La mulți ani cu ocazia Sfinților Constantin și Elena!

Membrii Consiliului Baroului Olt și Filiala Olt a C.A.A  adresează tuturor avocaților și avocatelor care își serbează ziua onomastică de Sf. Constantin și Elena, urări de sănătate, bucurii și împliniri profesionale.

La Mulți Ani !
Decanul Baroului Olt 
Av. Dănuț Radu Țuluca 
Președintele Filialei Olt a C.A.A
        Av. Pirciu Georgeta Simona

CONSILIUL BAROULUI OLT CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul C.A.A. pentru data de 17.05.2024  orele 1400  la “CENTRUL CULTURAL EUGEN IONESCU” – Slatina, bulevardul Alexandru Iona Cuza, nr. 28, (fostul cinematograf ALUTUS),

având ca ordine de zi :

  • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administrație al Filialei Olt a CAA pe anul 2023;
  • Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Descărcarea de gestiune a Consiliului baroului și filialei pe anul 2023;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt și Filialei Olt a C.A.A. pentru anul 2024;

–   Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2024;

  • Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc să facă propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la secretariatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

CONSILIUL BAROULUI OLT

La mulți ani!

Membrii Consiliului Baroului Olt  adresează tuturor avocaţilor şi avocatelor care îşi serbează ziua onomastică cu ocazia Floriilor, urări de sănătate, bucurii şi împliniri profesionale.

La Mulți Ani !

Av. Danuț Radu Țuluca
Decanul Baroului Olt

BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–PARCHETUL OLT- FEBRUARIE ȘI MARTIE 2024

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul de la PARCHETUL OLT – FEBRUARIE ȘI MARTIE 2024
Începând cu data de 25.04.2024, ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, –au fost virate în data de 24.04.2024 onorariile din oficii în conturile tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de conturi.