“Cupa Olteniei” – 10.02.2018 Drobeta Turnu Severin

Pe data de 10.02.2018 a avut loc la Drobeta Turnu Severin “Cupa Olteniei” –  la fotbal unde echipa Baroului Olt a câștigat locul I. Echipa Baroului Olt a fost compusă din : av. Paraschiv Nicolae Sorin ( declarat cel mai bun portar al turneului), av. Madan Ion Andrei, av. Preda Andrei Stefăniță, av. Lixandru Dan, av. Cojocaru Aurel, av. Dinu Bogdan Petru, av. Georgescu Virgil Mihai, av.Tudosescu Marius și antrenorul echipei domnul avocat Vespescu Ion.

 

Felicitari echipei si mult succes in continuare!

28032994_1316607528444128_1477666087_o (1) 28126040_1316607598444121_714456690_o  28081840_1316607595110788_516035759_o27994013_1316607661777448_1344363183_n

PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori)

    PLATA  ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori)

LUNA NOIEMBRIE si DECEMBRIE  2017

 

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal și curatori,

Începând cu data de 07.02.2018, ora 11,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal și curatori, de pe borderourile aferente lunilor noiembrie si decembrie 2017.

Convocare, pentru adunarea generala a Baroului Olt si a Filialei Olt a C.A.A.

C O N V O C A R E

PENTRU ADUNAREA GENERALA A BAROULUI OLT SI FILIALEI OLT A C.A.A.,

In temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 si art. 147 din Statutul C.A.A., pentru data de 02.03.2018 orele 1600  – 1830 la  SALA EUGEN IONESCU – fostul cinematograf Alutus, avand ca ordine de zi :

–         Raportul de activitate al Consiliului Baroului si al Consiliului de Administratie al Filialei Olt pe anul 2017;

–         Raportul economico-financiar al Baroului si al Filialei C.A.A. pe anul 2017;

–         Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului si a Filialei C.A.A. pe anul 2017;

–         Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt C.A.A. pe anul 2018;

–         Dezbateri pe marginea propunerilor privind “Tabloul onorariilor minimale”;

–         Probleme diverse.

 

Dupa Adunarea Generala programul va fi continuat cu o masa festiva ce se va organiza la Hotel Parc, cu incepere de la orele 19,00.

In baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc sa faca propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile inainte de data convocarii, la decanatul baroului.

ABSENTA DE LA LUCRARILE ADUNARII SE CONSIDERA ABATERE DISCIPLINARA.

CONSILIUL BAROULUI