-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–PARCHETUL OLT PE LUNA NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2022

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul – NOIEMBRIE 2022 ȘI DECEMBRIE 2022 de la PARCHETUL OLT.

       Începând cu data de 31.01.2023,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, – au fost virate în data de 26.01.2023  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Program Baroul Olt și Filiala Olt a C.A.A. 23.01.2023 – 24.01.2023

     Stimați colegi, având în vedere că ziua de 24 ianuarie 2024 este declarata legal ca fiind zi libera, programul Baroului Olt si al Filialei Olt a CAA va fi :

Luni  – 23 ianuarie 2023 – LIBER

Marți – 24 ianuarie 2023 – LIBER

Se va asigura permanența Serviciului de Asistență Juridică.      Pentru urgențele apărute în perioada zilelor libere menționate mai sus va rugăm să luați legătura cu coordonatorul S.A.J. d-nul av. RISTEA CRISTIAN RĂZVAN, la nr. de telefon 0724.536.103, care va proceda la desemnarea avocaților din oficiu, conform programării din Tabelul S.A.J. / URGENȚE

Către domnii/doamnele avocat pensionari.

Urmare a actualizării pensiilor de la 01 ianuarie 2023, vă aducem al cunoștință faptul că pentru luna ianuarie 2023, plata pensiilor se va efectua  în jurul datei de 15 ianuarie, după ce Casa de Asigurări a Avocaților din România va întocmi tabelele de plată a pensiilor, aceasta întrucât potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr.298 din 9-10 dec.2022 dar și Hotărârii Consiliului de Administrație al CAA nr. 2 din 19.12.2022, pensiile  aferente lunii ianuarie 2023 vor fi majorate cu indicele de inflație, aspect ce impune, implicit, recalcularea contribuțiilor, impozitelor și taxelor legale, fiind necesară totodată și punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr.650 /15.12.2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 1262/28.12.2022  privind suspendarea reținerii contribuției de sănătate din pensii, toate aceste operațiuni fiind necesar a fi efectuate la nivelului întregului sistem.

Având în vedere că sumele astfel calculate sunt comunicate filialelor de către C.A.A., vom proceda la plata pensiilor de îndată ce tabelele de plată a pensiilor vor fi primite la filială.

La mulți ani cu ocazia Sfântului Ion!

Membrii Consiliului Baroului Olt  adresează tuturor avocaţilor şi avocatelor care îşi serbează ziua onomastică cu ocazia Sfântului Ion, urări de sănătate, bucurii şi împliniri profesionale.

La Mulți Ani !

Av. Danuț Radu Țuluca
Decanul Baroului Olt

BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–TRIBUNALUL OLT OCTOMBRIE SI NOIEMBRIE, PARCHETUL OLT PE LUNA OCTOMBRIE 2022 SI DIICOT OCTOMBRIE 2022

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul LUNII OCTOMBRIE SI NOIEMBRIE –TRIBUNALUL OLT , PARCHETUL OLT /OCTOMBRIE 2022 SI DIICOT OCTOMBRIE 2022      

 Începând cu data de 27.12.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, –au fost virate in data de 22.12.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi