BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–TRIBUNALUL OLT- APRILIE 2024

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul de la   TRIBUNALUL  OLT –APRILIE 2024

       Începând cu data de 07.06.2024,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească–au fost virate în data de 06.06.2024  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–TRIBUNALUL OLT- MARTIE 2024

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul de la   TRIBUNALUL  OLT –MARTIE 2024

       Începând cu data de 03.06.2024,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, –au fost virate în data de 31.05.2024  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

CONSILIUL BAROULUI OLT CONVOACĂ:

  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul C.A.A. pentru data de05.06.2024  orele 1500  la “CENTRUL CULTURAL EUGEN IONESCU” – Slatina, b.dl.A.I.Cuza, nr.28, (fostul cinematograf ALUTUS),

având ca ordine de zi :

  • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administrație al Filialei Olt a CAA pe anul 2023;
  • Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Descărcarea de gestiune a Consiliului baroului și filialei pe anul 2023;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A. pentru anul 2024;

–   Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2024;

  • Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc să facă propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la secretariatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

CONSILIUL BAROULUI OLT

BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–PARCHETUL OLT- APRILIE 2024

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul de la   PARCHETUL OLT –APRILIE  2024

       Începând cu data de 24.05.2024,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, – au fost virate în data de 23.05.2024  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.