PROCESUL – VERBAL al Comisiei Naționale de Examen din data de 12 septembrie 2017

PROCESUL – VERBAL al Comisiei Naționale de Examen din data de 12 septembrie 2017 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 01 septembrie 2017

http://www.inppacentral.ro/procesul-verbal-al-comisiei-nationale-de-examen-din-data-de-12-septembrie-2017-privind-solutionarea-contestatiilor-la-punctaj-formulate-de-candidatii-care-s-au-prezentat-la-examenul-din-dat/

În atenţia candidaţilor la examen de primire in profesia de avocat.

– În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 01 septembrie 2017 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu vineri, 08 septembrie 2017, ora 19.00

http://www.inppacentral.ro/in-atentia-candidatilor-la-examen-candidatii-respinsi-la-examenul-din-data-de-01-septembrie-2017-vor-putea-formula-contestatii-la-punctaj-pana-cel-tarziu-vineri-08-septembrie-2017-ora-19-0/

– Rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calitatii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calitatii de avocat definitiv) din data de 01 septembrie 2017

http://www.inppacentral.ro/publicam-rezultate-obtinute-de-candidatii-care-s-au-prezentat-la-examenul-de-admitere-in-profesia-de-avocat-pentru-dobandirea-calitatii-de-avocat-stagiar-si-pentru-dobandirea-calitatii-de-avocat-def-4/

PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori) LUNA IULIE 2017

PLATA  ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori)

LUNA IULIE 2017

 

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal și curatori,

Începând cu data de 07.09.2017, ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal și curatori, de pe aceste borderouri.

 

 

IMPORTANT! Instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 01 septembrie 2017

ANUNŢ
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat
din data de 01 septembrie 2017:

A. Instrucțiuni și reguli

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 01.09.2017;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 242 din 17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

Examenul de primire in profesia de avocat

In atentia candidatilor la exmenul de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2017 (locul de desfasurare a examenului)  

 

Hotararea nr 4/29.08.2017  a Comisiei Nationale de examen cuprinzand tabelele finale cu candidatii la examenul de primire in profesia de avocat , sesiunea septembrie 2017

–  Hotararea numar 4/29.08.2017 (pdf)

 

Decizia nr. 237/25.08.2017 a Comisiei Permanente a UNBR privind listele candidatilor care au depus cererile de inscriere la examen conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen, sesiunea septembrie 2017.  

Decizia nr.237/25.08.2017 (pdf)

CONFERINTA INTERNATIONALĂ

 

DD

 

 “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.
EDITIA A VII-A, 24 NOIEMBRIE 2017 – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
Conferinta indexata in Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters (Clarivate Analytics)

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în data de 24 noiembrie 2017 a șaptea ediție  a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.

SECŢIUNI:

  1. Drept public. Pentru tematica orientativă
    II. Drept privat. Pentru tematica orientativă
    III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional. Pentru tematica orientativă

INVITATIE DE PARTICIPARE

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul :
– prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București
– prof. univ. dr. Veronica Natalia Stoica, decan al Facultății de Drept și Administrație Publică, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
– prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– prof. univ. dr. Flavius Baias, decan al Facultății de Drept, Universitatea din București
– avocat dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Moderator
– prof. univ. dr. Camelia Florentina Stoica, director al Departamentului Drept din Academia de Studii Economice din București
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.
La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.
Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele trei secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 10 noiembrie 2017.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței.
CELE MAI BUNE LUCRĂRI ÎNSCRISE LA CONFERINȚĂ VOR FI PUBLICATE ÎN REVISTA JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICĂ, SINGURA REVISTĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA INDEXATĂ ÎN WEB OF SCIENCE – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).
Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.

TOȚI AVOCAȚII DIN ROMÂNIA PARTICIPANȚI LA CONFERINȚĂ VOR PRIMI 20 DE PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

INVITATIE DE PARTICIPARE (pdf)